Browsing by Titles

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
 
Showing results 74687 to 74706 of 136572 < previous   more >
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
M - 1495 - Volume.30 - Issue.33 - November(2012) - Fulltext - Rahpouyan Elm.pdf.jpg-M - 1495 - Volume.30 - Issue.33 - November(2012) - Fulltext - Rahpouyan Elm.pdf-
2016 NATURE Volume 537 Issue 7620 September (52).pdf.jpg2016m 6 A RNA methylation promotes XIST - mediated transcriptional repressionPatil, Deepak P; Chen, Chun-kan; Pickering, Brian F; Chow, Amy; Jackson, Constanza; Guttman, Mitchell; Jaffrey, Samie R
2016 AJBJS Volume 98 Issue 23 December (17).pdf.jpg2016M a ( 1 )Unit, Econ; Aldrich, Eric M
2016 SCNA Volume 96 Issue 5 October (7).pdf.jpg2016M a n a g e m e n t o f B re a s t SarcomaHsu, Cary; Mccloskey, Susan A
2016 SCNA Volume 96 Issue 5 October (16).pdf.jpg2016M a n a g e m e n t o f Tr u n c a l SarcomaMullinax, John E; Gonzalez, Ricardo J
2016 CCM Volume 37 Issue 4 December (5).pdf.jpg2016M a n a g i n g A c u t e Lu n g InjurySchmidt, Gregory A
2016 AJR Volume 206 Issue 3 March (16).pdf.jpg2016M e d i c a l P hy s i c s a n d I n f o r m a t i c s • O r i g i n a l R e s e a r c hBuehler, Mark
2016 SCNA Volume 96 Issue 1 February (2).pdf.jpg2016M e d i c a l Sc h o o l Tr a i n i n g f o r t h e Su r g e o nScally, Christopher P; Minter, Rebecca M
2016 OCNA Volume 49 Issue 4 August (9).pdf.jpg2016M edic a l M an ag emen t o f F ro n t a l S i n u s i t i s Frontal sinus Medical management Rhinosinusitis Sinusitis PharmacotherapySohal, Maheep
2016 AS Volume 263 Issue 5 May (13).pdf.jpg2016M ETA -A NALYSIS A Meta-analysis of Intraoperative Ventilation Strategies to Prevent Pulmonary ComplicationsYang, Dongjie; Grant, Ã Michael C; Stone, Alexander; Wu, Ã Christopher L; Wick, Elizabeth C
2016 OCNA Volume 49 Issue 2 April (17).pdf.jpg2016M i c ro v a s c u l a r Reconstruction of the P a rotidect o my D ef ec tFritz, Michael A; Rolfes, Bryan Nicholas
2016 SCNA Volume 96 Issue 2 April (10).pdf.jpg2016M i n i m a l l y In v a s i v e H e p a t i c S u r ge ryOcuin, Lee M; Tsung, Allan
2016 JPGN Volume 63 Issue 2 August (24).pdf.jpg2016M ONTH A 16-Year-Old Boy With Colonic Adenocarcinoma Copyright © ESPGHAL and NASPGHAN . All rights reserved .-
2016 JPGN Volume 62 Issue 4 April (27).pdf.jpg2016M ONTH A Multiseptated Gallbladder in a 16-Year-Old Boy With Abdominal Pain Copyright 2016 by ESPGHAN and NASPGHAN . Unauthorized reproduction of this article is prohibited .-
2016 JPGN Volume 62 Issue 5 May (20).pdf.jpg2016M ONTH A Rare ‘‘ Neurological ’’ Cause for Childhood Abdominal Pain Copyright 2016 by ESPGHAN and NASPGHAN . Unauthorized reproduction of this article is prohibited .-
2016 AJR Volume 207 Issue 6 December (26).pdf.jpg2016M u s c u l o s k e l e t a l I m a g i n g • C l i n i c a l Pe r s p e c t i veSmitaman, Edward; Pereira, Bruno P G; Huang, Brady K; Zakhary, Mina M
2016 SCNA Volume 96 Issue 5 October (5).pdf.jpg2016M ultimod al i t y Management of Soft Tissue Tu m o r s i n t h e Ex t rem i t y Soft tissue sarcoma Extremity sarcoma Limbs Resection RadiotherapyCrago, Aimee M; Lee, Ann Y
M-.2667 - Volume.81 - Issue.8 - August(2012) - Fulltext - Rahpouyan Elm.pdf.jpg-M-.2667 - Volume.81 - Issue.8 - August(2012) - Fulltext - Rahpouyan Elm.pdf-
M-1209 - Volume.54 - Issue.3 - March 2012 - Fulltext - Rahpouyan Elm.pdf.jpg-M-1209 - Volume.54 - Issue.3 - March 2012 - Fulltext - Rahpouyan Elm.pdf-
M-1245 - Volume.137 - Issue.2 - February 2012 - Fulltext - Rahpouyan  Elm.pdf.jpg-M-1245 - Volume.137 - Issue.2 - February 2012 - Fulltext - Rahpouyan Elm-