Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.umsu.ac.ir/handle/1956/1059
Title: Dramatisk undervisning i høyere utdanning: Modulen ”Øvelser i gruppeprosesser” i Master i pedagogikk ved Universitetet i Bergen
Authors: Samara, Akylina
subject: Universitetspedagogikk
Year: 2005
Publisher: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Description: Denne artikkelen presenterer modulen ”øvelser i gruppeprosesser” i Master i pedagogikk, ved Universitetet i Bergen, Norge. Modulen hadde som mål å trene studentenes veiledningsferdigheter samt forbedre gruppeinteraksjonen. Studenter og veiledere deltok i strukturerte dramaøvelsene med meg som gruppeleder. Studentenes erfaringer viser at øvelsene ble opplevd på en positiv måte og hjalp studentene med å nå modulens mål. Artikkelen beskriver øvelsene som ble brukt og gruppens reaksjoner og diskuterer de positive og negative aspekter ved denne alternative undervisningsformen. Artikkelen gir konkret råd til bruk av slike øvelser og bemerker utbyttet av å bruke dem i høyere utdanning.
URI: http://bora.uib.no/1956/1059
Standard no: 0805-2557
Appears in Collections:Faculty of Psychology

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.