Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.umsu.ac.ir/handle/1956/1078
Title: Å lære å gi og motta konstruktiv kritikk gjennom medstudentvurdering
Authors: Walker, Jill
subject: Universitetspedagogikk
Year: 2006
Publisher: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Description: Jill Walker har tatt i bruk medstudentvurdering, der studenter i samme kurs vurderer utkast til hverandres oppgaver og der vurderingen teller 40% av den endelige karakterfastsettelsen. Hun beskriver grundig hva studentene kan lære av en slik praksis og hvilke erfaringer hun og studentene fikk med denne vurderingsformen, som er forholdsvis lite brukt i norsk høyere utdanning.
URI: http://bora.uib.no/1956/1078
Standard no: 0805-2557
Appears in Collections:Faculty of Psychology

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.