Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.umsu.ac.ir/handle/1956/1082
Title: Om integrering av skriveøvelser i undervisningen
Authors: Selnes, Gisle
subject: Universitetspedagogikk
Year: 2006
Publisher: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Description: Gisle Selnes har hatt som mål å integrere studentenes skriving og muntlige presentasjoner i den ”sikkert til tider noe søvndyssende talestrømmen fra foreleseren” i sin undervisning i et fordypningsemne i latinamerikansk litteratur. Grunnstammen har vært en fast side – la página de hoy – som alle studenter skriver til hver time. Selnes beskriver både hvorfor og hvordan, og ender med å evaluere opplegget fra både studentenes og eget ståsted: en ubetinget suksess for begge parter.
URI: http://bora.uib.no/1956/1082
Standard no: 0805-2557
Appears in Collections:Faculty of Psychology

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.