Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.umsu.ac.ir/handle/1956/529
Title: Erfaring fra bruk av mappevurdering innen emnet: Etikk og velferd hos akvatiske organismer
Authors: Nortvedt, Ragnar
subject: Universitetspedagogikk
Year: 2004
Publisher: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Description: Ragnar Nortvedt (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) beskriver gjennomføringen og drøfter erfaringene fra bruk av mappeevaluering innen emnet: Etikk og velferd hos akvatiske organismer, et emne med bare 5 studenter. Konklusjonene tyder på at denne lærings- og evalueringsformen har ført til stor studentinnsats med bred og dyp læring, noe som gjenspeilet seg i særdeles gode eksamenskarakterer.
URI: http://bora.uib.no/1956/529
Standard no: 0805-2557
Appears in Collections:Faculty of Psychology

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.