Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.umsu.ac.ir/handle/1956/532
Title: Er informasjon til pasientene god nok ved klinikk for spesialutdannelse i kveveortopedi?
Authors: Midtbø, Marit
subject: Universitetspedagogikk
Year: 2004
Publisher: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Description: Marit Midtbø (Det odontologiske fakultet) utdanner spesialister i kjeveortopedi, og drøfter i sin tekst om informasjonen om behandlingen mellom spesialistkandidat og pasient fungerer tilfredsstillende - med utgangspunkt i en spørreundersøkelse gjort blant pasienter. Konklusjonen er at de kan og må forbedre seg når det gjelder informasjon til pasientene.
URI: http://bora.uib.no/1956/532
Standard no: 0805-2557
Appears in Collections:Faculty of Psychology

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.