Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.umsu.ac.ir/handle/1956/536
Title: Opplegg og erfaring med bruk av mappe som lærings- og vurderingsform i Paleoklimatologi ved institutt for Geovitenskap høsten 2003
Authors: Kleiven, Helga (Kikki) Flesche
subject: Universitetspedagogikk
Year: 2004
Publisher: Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
Description: Helga (Kikki) Flesche Kleiven (Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet) redegjør for oppstarten og gjennomføringen av mappeevaluering som en ny lærings- og vurderingsform i kurset Paleoklimatologi ved Institutt for Geovitenskap. Konklusjonen tyder på at mappeevaluering har ført til større og dypere faglig forståelse, samtidig som denne evalueringsformen har utviklet studentenes faglige skriveferdigheter.
URI: http://bora.uib.no/1956/536
Standard no: 0805-2557
Appears in Collections:Faculty of Psychology

Files in This Item:
Click on the URI links for accessing contents.


Items in HannanDL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.