Collection home page  Faculty of Psychology

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleContributor(s)
2010Cross-National Measurement Invariance of the Teacher and Classmate Support ScaleTorsheim, Torbjørn; Samdal, Oddrun; Rasmussen, Mette; Freeman, John; Griebler, Robert; Dür, Wolfgang
2010National Income and Income Inequality, Family Affluence and Life Satisfaction Among 13 year Old Boys and Girls: A Multilevel Study in 35 CountriesLevin, Kate Ann; Torsheim, Torbjørn; Vollebergh, Wilma; Richter, Matthias; Davies, Carolyn A.; Schnohr, Christina W.; Due, Pernille; Currie, Candace
16-Nov-2010To know or not to know? Attitudes towards receiving genetic information among patients and the general public.Wolff, Katharina
2005Mobbing i arbeidslivetEinarsen, Ståle; Hoel, Helge; Nielsen, Morten Birkeland
24-Aug-2010Environmental antecedents of workplace bullying: A multi-design approachHauge, Lars Johan
Jun-2004The fourth international conference on bullying and harassment in the workplace. Proceedings.Einarsen, Ståle; Nielsen, Morten Birkeland
2007Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidslivEinarsen, Ståle; Tangedal, Målfrid; Skogstad, Anders; Matthiesen, Stig Berge; Aasland, Merethe Schanke; Nielsen, Morten Birkeland; Bjørkelo, Brita; Glasø, Lars; Hauge, Lars Johan
16-May-2007Learning environment, students’ coping styles and emotional and behavioural problemsThuen, Elin Marie
2000"Kvinner viser vei"- men stoppes de av språket? En postmodernistisk forståelse av kjønn & ledelsesdiskursenBru, Kari
2001Journalister i fyr og flamme? Utbrenhet psykososiale arbeidsmiljøforhold, negativ og positiv affektivitet, arbeidsnarkomani og flyterfaring i et utvalg av journalisterDanielsen, Petter; Paulsen, Silje U.; Rogne, Veronica B.
2001An Empirical Investigation of Depression Symptoms: Norms, Psychometric Characteristics and Factor Structure of the Beck Depression Inventory-IIAasen, Harald
30-May-2006Bullying at work Antecedents and outcomesMatthiesen, Stig Berge
2001Arbeidsmiljø i et toppsikret fengsel Konfrontasjoner, utbrenthet og mestringWadseth, John Petter; Ommedal, Siv
2004Sladrehank skal selv ha bank? Whistleblowing i en norsk bykommuneSeverinsen, Kari; Høstmælingen, Andreas Teisner
2001Angst og depresjon som risikofaktorer for uføretrygdingMykletun, Arnstein
2004Emosjonsregulering i relasjonen mellom leder og underordnet: en kvalitativ studieBarman, Sunniva; Ekerholt, Katrine
1997Omstilling i posten: Organisatorisk tilknytning i en omstillingstid Kartlegging av omstillingsreaksjoner hos postansatte i forbindelse med nedlegging av postkontorerMyrvang, Rudi; Stokke, Tordis
2005Selvskading blant ungdom: Review og pilotstudieSteinan, Mette Kvisten
2005Bestiller-utførerorganisering og brukermedvirkning. En evalueringsstudie av Bodø kommunes organisering av kommunale hjemmetjenesterUrsin, Gøril
2006Innledning [til UPED-skrift nr. 1/2006]Nordmo, Ivar