Collection home page  Faculty of Psychology

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleContributor(s)
2010Cross-National Measurement Invariance of the Teacher and Classmate Support ScaleTorsheim, Torbjørn; Samdal, Oddrun; Rasmussen, Mette; Freeman, John; Griebler, Robert; Dür, Wolfgang
16-Nov-2010To know or not to know? Attitudes towards receiving genetic information among patients and the general public.Wolff, Katharina
2010National Income and Income Inequality, Family Affluence and Life Satisfaction Among 13 year Old Boys and Girls: A Multilevel Study in 35 CountriesLevin, Kate Ann; Torsheim, Torbjørn; Vollebergh, Wilma; Richter, Matthias; Davies, Carolyn A.; Schnohr, Christina W.; Due, Pernille; Currie, Candace
Jun-2004The fourth international conference on bullying and harassment in the workplace. Proceedings.Einarsen, Ståle; Nielsen, Morten Birkeland
24-Aug-2010Environmental antecedents of workplace bullying: A multi-design approachHauge, Lars Johan
2005Mobbing i arbeidslivetEinarsen, Ståle; Hoel, Helge; Nielsen, Morten Birkeland
2007Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidslivEinarsen, Ståle; Tangedal, Målfrid; Skogstad, Anders; Matthiesen, Stig Berge; Aasland, Merethe Schanke; Nielsen, Morten Birkeland; Bjørkelo, Brita; Glasø, Lars; Hauge, Lars Johan
2000"Kvinner viser vei"- men stoppes de av språket? En postmodernistisk forståelse av kjønn & ledelsesdiskursenBru, Kari
2001Journalister i fyr og flamme? Utbrenhet psykososiale arbeidsmiljøforhold, negativ og positiv affektivitet, arbeidsnarkomani og flyterfaring i et utvalg av journalisterDanielsen, Petter; Paulsen, Silje U.; Rogne, Veronica B.
16-May-2007Learning environment, students’ coping styles and emotional and behavioural problemsThuen, Elin Marie
2001An Empirical Investigation of Depression Symptoms: Norms, Psychometric Characteristics and Factor Structure of the Beck Depression Inventory-IIAasen, Harald
2001Angst og depresjon som risikofaktorer for uføretrygdingMykletun, Arnstein
30-May-2006Bullying at work Antecedents and outcomesMatthiesen, Stig Berge
2004Sladrehank skal selv ha bank? Whistleblowing i en norsk bykommuneSeverinsen, Kari; Høstmælingen, Andreas Teisner
2001Arbeidsmiljø i et toppsikret fengsel Konfrontasjoner, utbrenthet og mestringWadseth, John Petter; Ommedal, Siv
1997Omstilling i posten: Organisatorisk tilknytning i en omstillingstid Kartlegging av omstillingsreaksjoner hos postansatte i forbindelse med nedlegging av postkontorerMyrvang, Rudi; Stokke, Tordis
2004Emosjonsregulering i relasjonen mellom leder og underordnet: en kvalitativ studieBarman, Sunniva; Ekerholt, Katrine
2005Selvskading blant ungdom: Review og pilotstudieSteinan, Mette Kvisten
2005Bestiller-utførerorganisering og brukermedvirkning. En evalueringsstudie av Bodø kommunes organisering av kommunale hjemmetjenesterUrsin, Gøril
2006Examen philosophicum – fra et historisk til et tematisk studiumSvendsen, Lars Fredrik H.