جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141949
عنوان: The Master Clinician's Approach to Diagnostic Reasoning
پدیدآورنده: Cunha, Burke A
تاریخ انتشار: Jan-2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141949
ISSN: 10.1016/j.amjmed.2016.07.024
مجموعه(های):American Journal of Medicine 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
The American Journal of Medicine-J-2-Vol-130-Issu-1-Jan-2017=5.pdf121.5 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.