جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141950
عنوان: Scan, plan, print, practice, perform: A disruptive technology?
پدیدآورنده: Hui, Dawn S;Lee, Richard
تاریخ انتشار: Jan-2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141950
ISSN: 10.1016/j.jtcvs.2016.08.064
مجموعه(های):Journal of thoracic _ cardiovascular2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - J-108-Vol-153-Issu-1-Jan-2017 = 141.pdf212.59 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.