جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141952
عنوان: The putative mechanism of recurrent valve regurgitation after valve repair in ischemic mitral valve regurgitation
پدیدآورنده: Wang, Shuiyun;Tang, Bing
تاریخ انتشار: Jan-2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141952
ISSN: 10.1016/j.jtcvs.2016.04.035
مجموعه(های):Journal of thoracic _ cardiovascular2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - J-108-Vol-153-Issu-1-Jan-2017 = 143.pdf118.09 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.