جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141957
عنوان: Preserving the V-engine shape of the left ventricle with Melody mitral valve replacement in small children
پدیدآورنده: Myers, Patrick O
تاریخ انتشار: Jan-2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141957
ISSN: 10.1016/j.jtcvs.2016.08.061
مجموعه(های):Journal of thoracic _ cardiovascular2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - J-108-Vol-153-Issu-1-Jan-2017 = 151.pdf215.95 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.