جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141963
عنوان: Changing Times in Cardiovascular Publications: A Commentary
پدیدآورنده: Moss, Arthur J;Marcus, Frank I
تاریخ انتشار: Jan-2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141963
ISSN: 10.1016/j.amjmed.2016.06.052
مجموعه(های):American Journal of Medicine 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
The American Journal of Medicine-J-2-Vol-130-Issu-1-Jan-2017=11.pdf126.55 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.