جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141967
عنوان: Curious Crosses: Injection-Induced Lesions
پدیدآورنده: Bhatt, Ankeet S;Perkins, Scott;McKinnon, Elizabeth;Perfect, John R
تاریخ انتشار: Jan-2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141967
ISSN: 10.1016/j.amjmed.2016.08.023
مجموعه(های):American Journal of Medicine 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
The American Journal of Medicine-J-2-Vol-130-Issu-1-Jan-2017=31.pdf566.4 kBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.