جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142619
عنوان: A.JNL. Physiology,Cell physilogy - MED 1117 , VOL 312 , Issue 4 , April 2017 = FULLTEXT
تاریخ انتشار: Apr-2017
ناشر: theAmericanPhysiologicalSociety.
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142619
مجموعه(های):American Journal of Physiology(Cell physiology) 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
A.JNL. Physiology,Cell physilogy - MED 1117 , VOL 312 , Issue 4 , April 2017 = FULLTEXT.pdf35.55 MBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.