جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142622
عنوان: A.JNL. Physiology,LungCellular,Molecular Physiology - MED 1121 , VOL 312 , Issue 2 , Feb 2017 - FULLTEXT
تاریخ انتشار: Feb-2017
ناشر: theAmericanPhysiologicalSociety
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142622
مجموعه(های):A.JNL. physiology : Lung Cellular Molecular Physiology 2017تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.