جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142623
عنوان: AJN.,LungCellular,Molecular Physiology - MED 1121 , VOL 312 , Issue 3 , March 2017=FULLTEXT
تاریخ انتشار: Mar-2017
ناشر: theAmericanPhysiologicalSociety
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142623
مجموعه(های):A.JNL. physiology : Lung Cellular Molecular Physiology 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AJN.,LungCellular,Molecular Physiology - MED 1121 , VOL 312 , Issue 3 , March 2017=FULLTEXT.pdf19.61 MBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.