جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142624
عنوان: AJN.,LungCellular,Molecular Physiology - MED 1121 , VOL 312 , Issue 4 , April 2017 = FULLTEXT
تاریخ انتشار: Apr-2017
ناشر: theAmericanPhysiologicalSociety
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142624
مجموعه(های):A.JNL. physiology : Lung Cellular Molecular Physiology 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
AJN.,LungCellular,Molecular Physiology - MED 1121 , VOL 312 , Issue 4 , April 2017 = FULLTEXT.pdf22.7 MBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.