جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142636
عنوان: Journal of Medical Entomology - MED 418 , VOL 54 , Issue 2 , March 2017 = FULLTEXT
تاریخ انتشار: Mar-2017
ناشر: PublishedbyOxfordUniversityPressonbehalfofEntomologicalSocietyofAmerica.
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142636
مجموعه(های):Journal of medical entomology 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
Journal of Medical Entomology - MED 418 , VOL 54 , Issue 2 , March 2017 = FULLTEXT.pdf30.12 MBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.