جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142638
عنوان: European Respiratory Society - MED 2774 , VOL 49 , Issue 1 , Jan 2017 = FULLTEXT
تاریخ انتشار: Jan-2017
ناشر: Eur Respir J 2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142638
مجموعه(های):European Respiratory Society 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
European Respiratory Society - MED 2774 , VOL 49 , Issue 1 , Jan 2017 = FULLTEXT.pdf21.77 MBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.