جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142639
عنوان: European Respiratory Society - MED 2774 , VOL 49 , Issue 2 , Feb 2017=FULLTEXT
تاریخ انتشار: Feb-2017
ناشر: Eur Respir J 2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/142639
مجموعه(های):European Respiratory Society 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
European Respiratory Society - MED 2774 , VOL 49 , Issue 2 , Feb 2017=FULLTEXT.pdf20.32 MBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.