جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/192037
عنوان: Skin Protective Activity of Consciousness Energy Healing Treatment Based Herbomineral Formulation
پدیدآورنده: Trivedi, Mahendra Kumar;Branton, Alice;Trivedi, Dahryn;Nayak, Gopal;Smith, Dennille Mellesia
subject: The Trivedi Effect®;Consciousness Energy Healing;Skin Protection;HFF-1;B16-F10;HaCaT;Scratch Assay
تاریخ انتشار: 9-May-2017
ناشر: Science Publishing Group
Citation: Dennille Mellesia Smith, Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak, Sambhu Charan Mondal, Snehasis Jana, Skin Protective Activity of Consciousness Energy Healing Treatment Based Herbomineral Formulation, Journal of Food and Nutrition Sciences. Vol. 5, No. 3, 2017, pp. 86-95. doi: 10.11648/j.jfns.20170503.15
چکیده: The current study was attempted to evaluate the impact of the Consciousness Energy Healing (The Trivedi Effect®) Treatment based herbomineral test formulation and cell medium (DMEM) against skin health. The test formulation and DMEM were divided into two parts. One of each part was received the Consciousness Energy Healing Treatment by Dennille Mellesia Smith and was termed as the Biofield Energy Treated samples, while the other parts were denoted as the untreated test items. MTT showed >78% viable cells, indicating that the test formulation was safe and nontoxic in all the tested concentrations in three cell lines. The percent cell proliferation by BrdU assay was significantly increased by 238.30%, 192.06%, and 43.96% in the UT-DMEM + BT-Test formulation, BT-DMEM + UT-Test formulation, and BT-DMEM + BT-Test formulation groups, respectively at 17.5 µg/mL with respect to the UT-DMEM + UT-Test formulation group. The level of collagen was significantly increased by 55.55%, 32.65%, and 52.48% in the UT-DMEM + BT-Test formulation, BT-DMEM + UT-Test formulation and BT-DMEM + BT-Test formulation groups, respectively at 1.25 µg/mL compared to the untreated group. Elastin was significantly (p≤0.001) increased by 6.30%, 105.04%, and 29.41% in the UT-DMEM + BT-Test formulation, BT-DMEM + UT-Test formulation, and BT-DMEM + BT-Test formulation groups, respectively at 10 µg/mL compared to the untreated group. Hyaluronic acid was increased by 4.78%, 29.71%, and 58.29% in the UT-DMEM + BT-Test formulation, BT-DMEM + UT-Test formulation, and BT-DMEM + BT-Test formulation groups, respectively at 0.63 µg/mL compared to the UT-DMEM + UT-Test Formulation group. The level of melanin was reduced by 14.64% and 18.25% in the UT-DMEM + BT-Test formulation and BT-DMEM + UT-Test formulation, respectively at 0.13 µg/mL compared to the untreated group. Skin protection against UV-B data displayed that cell proliferation was increased by 17.88%, 20.14%, and 9.89% in the BT-DMEM + BT-Test formulation at 0.63, 1.25, and 2.5 µg/mL, respectively compared to the untreated group. Wound healing activity exhibited significant wound closure and cell migration in all the tested groups compared to the untreated group. Overall, result suggests that the Biofield Energy Treated DMEM and test formulation exhibited better responses compared to the untreated medium and test formulation. Therefore, the Biofield Energy Treated herbomineral formulation could be useful for the development of an effective cosmetic product for the prevention and treatment of several skin problems such as erythema, contact dermatitis, skin aging, wrinkles and/or change in the skin color, etc.
آدرس: https://www.trivedieffect.com/the-science/biotech/publication/healers-science/skin-health/skin-protective-activity-of-consciousness-energy-healing-treatment-based-herbomineral-formulation/
http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/192037
ISSN: 2330-7293
مجموعه(های):منابع مشترکتمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.