جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/256060
عنوان: Biofield Energy Enriched Vitamin D3: A New Horizons for Development of Bone Health Using MG-63 Cells
پدیدآورنده: Mayne, Maire Anne;Trivedi, Mahendra Kumar;Branton, Alice;Trivedi, Dahryn;Nayak, Gopal;Gangwar, Mayank;Jana, Snehasis
subject: Biofield Energy;Bone Mass;Bone Strength;Osteosarcoma Cells;Vitamin D;Bone Mineralization
تاریخ انتشار: 20-Apr-2018
ناشر: Science Publishing Group
Citation: Maire Anne Mayne, Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak, Mayank Gangwar, Snehasis Jana. Biofield Energy Enriched Vitamin D3: A New Horizons for Development of Bone Health Using MG-63 Cells. European Journal of Clinical and Biomedical Sciences. Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 20-28. doi: 10.11648/j.ejcbs.20180401.14
چکیده: The current study investigates the effect of Consciousness Energy Healing based vitamin D3 and DMEM medium on bone health parameters in vitro using MG-63 cells such as alkaline phosphatase enzyme (ALP) activity, collagen levels and bone mineralization. The test items (TI) i.e. vitamin D3 and DMEM medium were divided into two parts. The test samples received Consciousness Energy Healing Treatment by Maire Anne Mayne and samples were defined as the Biofield Energy Treated (BT) samples, while the other parts of each sample were denoted as the untreated test items (UT). Cell viability using MTT assay showed that cell viability was more than 78% with safe and nontoxic profile on MG-63 cell line. The level of ALP was significantly increased by 141.9% and 25% at 50 and 100 µg/mL, respectively in the UT-DMEM+BT-TI group as compared with the untreated group. In addition, 144.6% (100 µg/mL) and 120.6% (1 µg/mL) increase in ALP activity in BT-DMEM+UT-TI and BT-DMEM+BT-TI group, respectively as compared with the untreated group. The level of collagen was significantly increased by 58.7% and 72.6% at 1 and 10 µg/mL, respectively in the UT-DMEM+BT-TI group, while 39.7% and 101.6% at 1 and 10 µg/mL, respectively in the BT-DMEM+UT-TI group as compared with the untreated group. In addition, BT-DMEM+BT-TI group showed a significant increased collagen level by 117.5%, 163.5%, and 169.4% at 0.1, 1, and 10 µg/mL, respectively as compared with the untreated test item and DMEM group. The percent of bone mineralization was significantly increased by 110.2%, 116.8%, and 81% at 10, 50, and 100 µg/mL, respectively in UT-DMEM+BT-TI group, while 148.8%, 180.1%, and 129.4% at 10, 50, and 100 µg/mL, respectively in BT-DMEM+UT-TI group as compared with the untreated group. In addition, BT-DMEM+BT-TI group showed a significant increased bone mineralization by 142%, 181.1%, and 113% at 10, 50, and 100 µg/mL, respectively as compared with the untreated group. The experimental data suggested that the Biofield Energy Treated vitamin D3 and DMEM would play an important role in the promotion and maintenance of strong and healthy bones, which improve quality of life. Biofield Energy Treatment might be vital in maintaining the various clinical safety and quality of life by assisting them in maintaining optimal vitamin D levels. It regulates the osteoblast function, improves bone mineralization, and calcium absorption in wide range of bone disorders along with wide range of adverse health conditions, comprising cancer and certain autoimmune diseases.
آدرس: https://www.trivedieffect.com/the-science/biotech/publication/healers-science/nutraceuticals/biofield-energy-enriched-vitamin-d3-a-new-horizons-for-development-of-bone-health-using-mg-63-cells/
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=352&doi=10.11648/j.ejcbs.20180401.14
http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/256060
ISSN: 2575-4998
2575-5005
مجموعه(های):منابع مشترکتمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.