Collection home page  Natural Product Research2016

RSS Feed


PreviewIssue DateTitleContributor(s)
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (15).pdf.jpg2016Three new sulphur glycosides from the seeds of Descurainia sophiaNatural, Formerly; Letters, Product; Feng, Wei-sheng; Li, Chun-ge; Zheng, Xiao-ke; Li, Ling-ling; Chen, Wen-jing; Zhang, Li; Cao, Yan-gang; Gong, Jian-hong; Kuang, Hai-xue
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (11).pdf.jpg2016Secoiridoids and other chemotaxonomically relevant compounds in Pedicularis : phytochemical analysis and comparison of Pedicularis rostratocapitata Crantz and Pedicularis verticillata L . from DolomitesVenditti, Alessandro; Frezza, Claudio; Sciubba, Fabio; Foddai, Sebastiano; Serafini, Mauro; Nicoletti, Marcello; Bianco, Armandodoriano; Venditti, Alessandro; Frezza, Claudio; Sciubba, Fabio; Foddai, Sebastiano
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (14).pdf.jpg2016Three new steroidal saponins from Helleborus thibetanusZhang, Hui; Su, Yan-fang; Yang, Feng-ying
2016 NPR Volume 30 Issue 14 (11).pdf.jpg2016Hypocrol A , a new tyrosol derivative from a sponge-derived strain of the fungus Hypocrea koningiiDing, Li-jian; Yuan, Wei; Li, Ying-xin; Liao, Xiao-jian; Sun, Huan; Peng, Qi; Han, Nan; Lin, Hou-wen; Li, Zhi-yong; Yang, Fan; Xu, Shi-hai
2016 NPR Volume 30 Issue 14 (16).pdf.jpg2016Trichocitrin , a new fusicoccane diterpene from the marine brown alga-endophytic fungus Trichoderma citrinoviride cf-27Liang, Xiao-rui; Miao, Feng-ping; Song, Yin-ping; Guo, Zhan-yong; Ji, Nai-yun
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (6).pdf.jpg2016Acutifoliside , a novel benzoic acid glycoside from Salix acutifoliaWu, Yanqi; Dobermann, Darja; Beale, Michael H; Ward, Jane L; Wu, Yanqi; Dobermann, Darja; Beale, Michael H; Ward, Jane L
2016 NPR Volume 30 Issue 14 (13).pdf.jpg2016Secondary metabolites from Scrophularia caninaVenditti, A; Frezza, C; Riccardelli, M; Foddai, S; Nicoletti, M; Serafini, M
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (7).pdf.jpg2016Carbazole-pyranocoumarin conjugate and two carbazole alkaloids from the stems of Clausena excavataChakthong, Suda; Bindulem, Nitima; Raknai, Sirorat; Yodwaree, Sariya; Kaewsanee, Soonthorn; Kanjana-opas, Akkharawit
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (3).pdf.jpg2016A new epidioxy-tetracyclic triterpenoid from Poria cocos WolfLi, Shiping; Wang, Zhixin; Gu, Rui; Zhao, Yiwu; Huang, Wenzhe; Xiao, Wei
2016 NPR Volume 30 Issue 14 (9).pdf.jpg2016Chemical constituents from the flowering buds of Bauhinia tomentosa Linn ( FBBT )Radha, Raja; Vasantha, Vairathevar Sivasamy; Pitchumani, Kasi
2016 NPR Volume 30 Issue 13 (16).pdf.jpg2016Two new benzolactones from the leaves of Nicotiana tabacum and their anti-tobacco mosaic virus activitiesShen, Qinpeng; Xu, Xingmeng; Zhang, Fengmei; Xiang, Nengjun; He, Pei; Zhu, Ruizhi; Wang, Kunmiao; Liu, Zhihua; Liu, Chunbo; Miao, Mingming
2016 NPR Volume 30 Issue 14 (3).pdf.jpg2016A new flavone C-glycoside and a new bibenzyl from Bulbophyllum retusiusculumYang, Ming-hui; Fang, Yun-shan; Cai, Le; Li, Ying; Dong, Jian-wei; Yin, Tian-peng
2016 NPR Volume 30 Issue 13 (14).pdf.jpg2016Senna alata leaves are a good source of propelargonidinsRamsay, Aina; Mueller-harvey, Irene
2016 NPR Volume 30 Issue 14 (12).pdf.jpg2016Owariensisone : a new iridolactone from the whole plant of Brillantaisia owariensis P . Beauv Owariensisone : a new iridolactone from the whole plant ofLanversin, Perrin; Tebou, Foning; Mabou, Florence Déclaire; Ngnokam, David; Harakat, Dominique; Voutquenne-nazabadioko, Laurence
2016 NPR Volume 30 Issue 13 (17).pdf.jpg2016Two new glycosides isolated from Sapindus mukorossi fruits : effects on cell apoptosis and caspase-3 activation in human lung carcinoma cellsZhang, Xuan-ming; Yang, De-po; Xie, Zhi-yong; Li, Qing; Zhu, Long-ping; Zhao, Min
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (12).pdf.jpg2016The natural product content of the selected Cabernet Franc wine samples originating from Serbia : a case study of phenolicsPejin, Boris; Stanimirovic, Bojana; Vujovic, Dragan; Djordjevic, Jelena Popovic; Velickovic, Milovan; Tesevic, Vele
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (13).pdf.jpg2016Three new 2 , 5-diketopiperazines from the fish intestinal Streptomyces sp . MNU FJ-36Ou, Yi-xin; Huang, Jia-fu; Li, Xiu-min; Kang, Qian-jin; Pan, Yu-tian
2016 NPR Volume 30 Issue 15 (10).pdf.jpg2016Nine sesquiterpenes from Solanum torvumYuan, Pulong; Guo, Fujiang; Zheng, Kaikai; Chen, Kaixian; Jia, Qi; Li, Yiming
2016 NPR Volume 30 Issue 13 (7).pdf.jpg2016Comparative analysis of essential oil composition from flower and leaf of Magnolia kwangsiensisNatural, Formerly; Letters, Product; Zheng, Yan-fei; Ren, Fan; Liu, Xiong-min; Lai, Fang
2016 NPR Volume 30 Issue 14 (7).pdf.jpg2016A new tigliane-type diterpene from Euphorbia dracunculoides LamDai, Lin-feng; Liang, Qian; Liu, Tie; He, Ming-yu; Zhao, Ping; Xu, Wen-hui

Browse
Type of Materials
Date issued
Volume